Qor parchalar

Kavsar Turdiyeva

Qor parchalar

 

Qor parchalar, parchalar,

Oq kiyadi archalar.

Qir, adirlar, qo‘ralar

Oq kiyimga o‘ralar.

 

Uyga kirdi oq odam,

Qarasam, mening dadam.

Dadamning ustin qoqdim,

Dadamga kulib boqdim.

 

Yoqalarin tuzatdim,

Issiq to‘nni uzatdim.