Muloyim ko‘chasi

Kavsar Turdiyeva

Muloyim ko‘chasi

 

Sehrgar tushib pastga,

Nimadir dedi asta.

O‘shandan buyon doim

Mening nomim muloyim.

 

Bizda tuzilgan lug‘at

Eng yaxshi so‘zdan faqat.

Salom, hormang, marhamat,

Salomat bo‘ling, rahmat.

 

Uzr, qulluq, tasanno,

Kechirasiz, marhabo.

Bizda yomon so‘zlashmas,

Hatto yomon o‘ylashmas.