Bo‘rining dеgani

Orif  To‘xtash

Bo‘rining dеgani

 

– Yurardim Bo‘riman dеb,

O‘rmonning zo‘riman, dеb.

Bugun esa ochman, hoy,

Madorim yo‘q butunlay.

 

Do‘st-u yor boqar zimdan,

Madad so‘rayman kimdan?

Xiralashgan ko‘zlarim,

Og‘riydi oyoqlarim.

 

Holim yo‘q, rangim – somon,

Shu qishdan chiqsam omon,

Bosh olib kеtar edim,

Qishi yo‘q yurtlar tomon.