Huquqimiz bilamiz, burchimiz ham yodda bor …

Iqbol Mirzo

Huquqimiz bilamiz, burchimiz ham yodda bor

 

Huquqimiz bilamiz,

Burchimiz ham yodda bor.

Bosh qomusda burchingni

Bajar, degan modda bor.

 

Ota-onangga hurmat,

Qonunlarga itoat,

Ona yurtga sadoqat,

Hammamizga burch, odat.