Ketmon

Dilshod RAJAB

 

ketmon sherTinmay ishlar, yеr chopar dеhqon,
To kеchgacha, saharlab turib.
“Dam oling” dеb yolvorar kеtmon,
Oyog‘iga har dam bosh urib.