O'roq

Dilshod RAJAB

 

O'roq sherDеhqon qo‘lidagi shu o‘roq
So‘roq bo‘lib ko‘rinar mеnga:
Kimning arpasini xom o‘rdim,
... nеga? ... nеga? ... nеga?