Bo‘rining dеgani

Orif  To‘xtash

Bo‘rining dеgani

 

– Yurardim Bo‘riman dеb,

O‘rmonning zo‘riman, dеb.

Bugun esa ochman, hoy,

Madorim yo‘q butunlay.

 

Do‘st-u yor boqar zimdan,

Madad so‘rayman kimdan?

Xiralashgan ko‘zlarim,

Og‘riydi oyoqlarim.

Tulkining dеgani

Orif To‘xtash

Tulkining dеgani

 

– Salom, bu – mеn, tulkiman,

Sizga ayon kimligim.

Tan olaman, bor biroz

Ayyorligim, shumligim.

 

Yurmagayman lallayib,

Iz qilmayman qishloqni.

Hatto qarg‘a og‘zidan

Ob qochganman pishloqni.

Raqamlar tillashganda

Raqamlar tillashganda

 

Uchta zarur savolga

Bayon qildim javobim.

Burro-burro gapirdim,

Oxir, bo‘lmadi tobim.

Javob biroz mo‘rt bo‘ldi,

Ammo menga … bo‘ldi

Bolalik baxti

Orif To‘xtash

Bolalik baxti

 

Ko‘rkam Vatan qo‘ynida,

Ochildi gul-lolalar.

Madh etamiz shodlikni,

Biz baxtiyor bolalar.

 

Osmonimiz musaffo,

Tiniq otar tongimiz.

Kelajakka nur sochar –

Yolqin misol ongimiz.

Varraklar

Shukrullo

she'rlar bolalar

 

Xursand uyg‘onardim bahor chog‘lari,

Tongdan bo‘lar edi ko‘zim osmonda.

Shamol silkitganda terak shoxlarin,

Quvonchimning cheki bo‘lmasdi manda.

 

Yangi kelin kabi tomda chuchmoma,

Yal-yal yonar edi lolaqizg‘aldoq.

Lojuvard dengizdek bepoyon samo,

Varraklar quvonchi

Dilshod Rajab

Varraklar quvonchi

 

O'tib ketdi badqovoq

Qishning achchiq ayozi,

Tabiat kiymoqda shod

Bayramona libosin.

 

Guldirab kular osmon

Chaqnab chaqmoq toshlari,

Kulgisining zo'ridan

Chiqib ketar yoshlari.

Hademay

Dilshod Rajab

Hademay

 

Yurmas achchiq izg'irin

Dalalarda izillab.

Kelar yoqimtoy shirin

Shabadalar g'izillab.

 

Oq varaqday osmonda

Turna rasmi chiziiar,

Simlarda qaldirg'ochlar

Askarlarday tizilar.