Turnalar

Sodiqjon Inoyatov

Turnalar 

Kuz keldi, o'xshagancha

Mayin, dilxush navoga.

Turnalarning "qur-quri"

Taralmoqda havoga.

 

Ana, ular to'planib

Ketmoq uchun janubga,

Marvarid munchoqlarday

Tizildilar bir ipga.

Paxta

Asom Ziyomat

Paxta 

Chanoqlarda

Oppoq paxta

Kulib turar,

Qanday baxt-a!

 

Erkalanib

Tebranadi,

Yal-yal yonib

Tovlanadi.

Piyolaning hazil

Dilshod Rajab

Piyolaning hazil

 

Choynak do‘stim, ne uchun

Burning doim osmonda?

Haa, bilaman, og‘zingga

Quyib turar qumg‘onlar.

So‘nggi yaproq

Dilshod Rajab

So‘nggi yaproq

 

Daraxtning bir

Butog‘i

Tutib turar

Yaproqni

 

Qo‘llarida

Avaylab.

Nogoh kelar yel

Poylab.

Oltin kuzim

Asom Ziyomat

Oltin kuzim

 

Mevalarni

Shakar etding,

Yaproqlarni

Sim-zar etding,

 

Oltin kuzim.

To’kin-sochin

Dala-yu bog…

Dehqonlarning

Kuz

Tursunboy Adashboyev

Kuz

 

Yana xazonrezgilik,

Bog’lar rangi siniqdi.

Dilda hokim ezgulik,

Anhorda suv tiniqdi.

 

Oq yaktakli qayinlar

Taqdi yana zar baldoq.

Qushlarga gap tayinlab,

Chag’-chag’laydi zarg’aldoq.

Piyoz

Anvar Obidjon

Piyoz

 

Yerga chuqur

Botsam men,

Berkinvolib

Yotsam men,

 

Izlab topdi

Oshpazlar,

Meni chopdi

Oshpazlar.