Yoz keldi

Nurullo Oston

Yoz keldi

 

Yoz keldi-yu, yoz keldi,

Doira bilan soz keldi.

Uchib kelgan laylaklar

Qanoti qog‘oz keldi.

Lola va mushuk

Shukur Sa’dulla

Lola va mushuk

 

Men — lolaman, lolaman

Ozoda qiz bolaman,

Erta bilan turaman,

Yuz qo‘limni yuvaman.

Nasibaning olmasi

Tursunboy Adashboyev

Nasibaning olmasi

 

Nasibaning olmasi

Tushib ketdi ariqqa.

Tutqich bermay o‘ynaydi,

O‘xshab oltin baliqqa.

Yaproq

Rauf Tolib

Yaproq

 

Shildir-shildir

Kuylaysan, yaproq.

Nimalarni

So‘ylaysan, yaproq?

Tongda

Quddus Muhammadiy

Chumchuq

 

Chumchuq, chittak chirqillashib

Tong yuzini ochganda,

Chimyon tog‘ning qir uchida

Quyosh nuri o‘ynaydi.

O‘rik

Erkin Vohidov

O‘rik

 

Qantak o‘rik

Otim bor,

Xo‘p mazali

Totim bor.

Dovuchcha

Yusuf Shomansur

Dovuchcha

 

– Shoxda shig‘il dovuchcha,

Ko‘m-ko‘k yashil dovuchcha.

Kesak otib qoqaymi?

– Yo‘q!