Jurnaldagi kod raqamini kiring

Audio ertaklar uz

Tom and Keri

6. Apples

Tom and Keri

Tom and Keri

5. The sunhat

Tom and Keri

Tom and Keri

4. The train

Tom and Keri

Tom and Keri

3. Dog and the frog

Tom and Keri

Tom and Keri

2. Tom's red ball

Tom and Keri