Navoiy Barhayot

Alisher Navoiy bobomizning faqat she’riy asarlarining o’zi 120 ming baytdan ortadi. Ijodining chuqur mazmuni va badiiy qudrati bilan esa uni jahondagi buyuk shoirlar qatorida bo‘lishligidan dalolatdir.