Nechta mehmon keldi?

 

Asalari tug‘ilgan kuniga stol tuzadi, stullarni qo‘yib do‘stlarini mehmonga taklif qildi.
Birinchi bo‘lib ikkita pilla qurti kelib stullarga joylashdi. Keyin uchta kapalak kelib ular ham stol atrofiga joylashdi. Keyin chigirtkalar kelib ikkita stuldan joy oldi.

Daraxtda yashiringan qushlarning nomini toping.

Har bir meva turidan nechtadan qo‘yilgan?

 

Dasturxonda gilos, olma, uzum va o‘riklar bor. Olmalar soni o‘riklar sonidan ko‘p, lekin giloslar sonidan kam. O‘riklar esa uzumlar sonidan ko‘p.

Necha pul turadi?

 

O‘quvchi 37 so‘mga: kitob, daftar, qalam, va ruchka sotib oldi. Daftar, ruchka va qalam birgalikga  19 so‘m turadi. Ruchka va qalam – 35 so‘m, daftar va ruchka – 5 so‘m.

Masxarabozlar yoki akrobatlar?

 

Sirkdagi sirk akrobatlaridan har yettinchisi – masxaraboz, masxarabozlarning ichida har to‘qqizinchisi – sirk akrobati.

Dumaloq jumboq

Cho'pning jumboqcha