Gravitatsiya nima?

 

Bilasizmi? Yerning tortishish kuchi bo‘lganligi uchun o‘z sayyoramizda yura olamiz. Bu jarayon gravitatsiya deyiladi. Buni Angliya fizik olimi Isaak Nyuton topgan. U bog‘da aylanib yurib, olmaning uzilib tushganini ko‘rgan va bu holat tortishish qonunini ochishiga turtki bo‘lgan. Nega buyumlar havoda uchmay, pastga tushadi, nima uchun oy yerga tushib ketmaydi?, degan savollarga Nyuton javob topgan. Sababi, albatta  tortishish kuchidir. Bu kuch quyosh, sayyora va ularning yo‘ldoshlari orasida mavjud. Buyumlar bir-biridan uzoq bo‘lsa tortishish kuchi ham shunchalik sust bo‘ladi. Shu qonun asosida kosmik apparatlarning harakatini hisoblashadi.