O‘zing yasa

O‘zing yasa. "Qalpoq"

O‘zing yasa. "Baqa"

O‘zing yasa

O‘zing yasa. "Yurak"

O‘zing yasa. "Manjanaq"

O‘zing yasa. "Baqa"