Kitob
Obid Rasul

 

KitobDarslik kitob qo'lingda,
Berilgandir u senga.
Yirtmay ko‘zday asrasang,
Kerak ukang Erkinga.

 

Erkin ham but yuritsa,
Muallim xursand bo‘lar.
Kitobga mehri ko‘pni
Sinfdoshlar xush ko‘rar.

 

Kitobing qoldan qolga,
O‘tib borsa top-toza.
Undan ko‘plar shodlanib,
Olishadi andoza.

 

Kitob bilim manbayi,
Bu barchaga ayon — haq.
Kitob o‘qib yashasang,
Umring o‘tar xushchaqchaq.