Cho'pning jumboqcha

Cho'pning jumboqcha

24 ta cho‘pdan 5 ta cho‘pni olib tashlang. Natijada 6 ta kvadrat hosil bo‘lsin.