Dumaloq jumboq

Cho'pning jumboqcha

Hayvonlar nechta?

Oqqushlarning dastlabki soni nechta?

To‘g‘ri to‘rtburchakdan kvadrat xosil qilish

To‘g‘ri to‘rtburchakdan kvadrat xosil qilish

Qog‘ozli boshqotirma

Qog‘ozli boshqotirma

Ayyor sayohatchilar

Ayyor sayohatchilar